Aksidens (Kontormateriell o.l.)

Lier Grafiske produserer alt materiell du måtte trenge til den daglige driften.

Den opprinnelig betydningen av ordet aksidens er «tilfeldige» trykksaker, noe som kan være litt misvisende, siden produkter som faller inn under denne kategorien er nettopp de produktene du ofte bruker daglig, som f. eks. visittkort, timekort, konvolutter, brevark, flerpart-blanketter, kvitteringsblokker osv. Aksidens omfatter også spesielle produkter som kanskje bare brukes til enkeltprosjekter som loddsedler, billetter, programmer, menyer o.l.

prodkat_aksidens